Erkebiskop Johannes av Charioupolis har ved dekret av 17. januar 2018 opprettet 
hl.Hallvard  menighet med fader Olav Lerseth som sokneprest. 

Hl Hallvard ortodokse menighet har VIPPS:  504375Lørdag 11. august kl 18: VESPER
Søndag 12. august kl 11: STORFAMILIE-LITURGI
kirkekaffe
Velkommen

Det er ikke hverdagsvesper onsdager denne høstenPALMESØNDAG OG PÅSKENATT 2018


                                                         Den guddommelige liturgi på norsk 
hver søndag kl 11
Skrifte fra kl 10.30
   
Korsvoll menighetshus (Tåsenveien 121)
 underetg. inngang Skibakkveien
 Buss 54 til Skibakken
Ta gjerne med noe til kirkekaffen.
Velkommen!

400 års-jubileum i Stockholm                              Fader Olav deltok på 400 års jubileet til Kristi Forklarelse menighet i Stockholm 

                                                     19. august hvor erkebiskop Johannes deltok.
                                                                     Se bilder på vår facebookside: 


                          
                                                                                                                  
Denne kirkeside administreres av f. Olav Lerseth som er ansvarlig for Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard menighet sitt arbeid i Oslo. Menigheten er knyt­tet til Det Vest­eu­ro­pei­ske Eks­ar­kat som er et selv­sty­rende bispedømme innen Kon­stan­ti­nopels Patriarkat. Kirkesiden skal gi aktuell informasjon og ta opp forskjellige temaer vedrørende ortodoks trosliv. 

Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard menighet   Org.nr: 998171229  Bankkonto (DNB): 1503.2772.975
Prest: f.Olav Lerseth Korsvollbakken 27 0880 Oslo  t:+47 40060975.  e-post: f.olav@ortodoks.net

Undersider (1): Korsets opphøyelse
Comments