Den guddommelige liturgi på norsk 
hver søndag kl 11  
 
Tåsenveien 121. Buss 54 til Skibakken
Ta gjerne med noe til kirkekaffen.

Velkommen!
Fader Christoforos Schuff fikk IKKEVOLDSPRISEN 2017

Begrunnelse:
Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Fader Christoforos Schuff på grunn av:
. Hans sterke engasjement for fred og rettferdighet
. Hans uredde og modige meningsytringer, blant annet bruk av ikkevoldelige demonstrasjoner for å sette fokus på flyktningkrisen i Europa og andre temaer
. Hans engasjement over tid i flyktningkrisen, særlig gjennom arbeidet han har stått i over flere år i Lesvos i Hellas
. Hans tydelige stemme for romfolk i Norge
. At hans liv og engasjement vises i både ord og gjerning, til inspirasjon for andre


Fader Christoforos fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

http://baptist.no/lese/article/1408916

                                                             
                    

                                                            
Denne kirkeside administreres av f. Olav Lerseth som er ansvarlig for Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard kirkeforenings arbeid i Oslo, Moss og Fredrikstad. Kirkeforeningen er knyt­tet til Det Vest­eu­ro­pei­ske Eks­ar­kat som er et selv­sty­rende bispedømme innen Kon­stan­ti­nopels Patriarkat. Kirkesiden skal gi aktuell informasjon og ta opp forskjellige temaer vedrørende ortodoks trosliv. 

Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard menighet   Org.nr: 998171229  Bankkonto (DNB): 1503.2772.975
Prest: f.Olav Lerseth Korsvollbakken 27 0880 Oslo  t:+47 40060975.  e-post: f.olav@ortodoks.net