Erkebiskop Johannes av Charioupolis kommer til Oslo tirsdag 20. februar på kvelden. Han deltar på Forutinnviede gavers liturgi hos oss onsdag 21. februar kl 18 og returnerer til Paris torsdag 22. februar.

Erkebiskop Johannes av Charioupolis har ved dekret av 17. januar 2018 opprettet 
hl.Hallvard  menighet med fader Olav Lerseth som sokneprest. Samme dag ble Maria Bebudelses menighet i Bergen opprettet med f.Theodor Svane som sokneprest.

Hl Hallvard ortodokse menighet har VIPPS:  504375GUDSTJENESTER FEBRUAR OG MARS 
Korsvoll menighetshus underetg. inngang SkibakkveienDEN STORE OG HELLIGE FASTEN STARTER MANDAG 19. FEBRUAR

Mandag 19. februar kl 18: hl. Andreas store botskanon 1
AVLYST Tirsdag 20. februar kl 18: hl. Andreas store botskanon  2 AVLYST
Onsdag 21. februar kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 25. februar kl 11: Den guddommelige liturgi
1. søndag i store fasten - Ortodoksiens søndag

Onsdag 28. februar kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 4. mars kl 11: Den guddommelige liturgi
2. søndag i store fasten - hl. Gregor Palamas

Onsdag 7. mars kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 11. mars kl 11: Den guddommelige liturgi
3. søndag i store fasten - Korshyllingen

Onsdag 14. mars kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 18. mars kl 11: Den guddommelige liturgi
4. søndag i store fasten - hl. Johannes av stigen

Onsdag 21. mars kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 25. mars kl 11: Den guddommelige liturgi
5. søndag i store fasten - Hl. Maria av egypt

Onsdag 28. mars kl 18: De forutinnviede gavers liturgi

Søndag 1. april kl 11: Den guddommelige liturgi
Palmesøndag

Det er skrifte søndager fra  kl. 10.30                                                         Den guddommelige liturgi på norsk 
hver søndag kl 11
Skrifte fra kl 10.30
Vesper på norsk onsdag kl 18
   
Korsvoll menighetshus (Tåsenveien 121)
 underetg. inngang Skibakkveien
 Buss 54 til Skibakken
Ta gjerne med noe til kirkekaffen.
Velkommen!

400 års-jubileum i Stockholm                              Fader Olav deltok på 400 års jubileet til Kristi Forklarelse menighet i Stockholm 

                                                     19. august hvor erkebiskop Johannes deltok.
                                                                     Se bilder på vår facebookside: 


                          
                                                                                                                  
Denne kirkeside administreres av f. Olav Lerseth som er ansvarlig for Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard menighet sitt arbeid i Oslo. Menigheten er knyt­tet til Det Vest­eu­ro­pei­ske Eks­ar­kat som er et selv­sty­rende bispedømme innen Kon­stan­ti­nopels Patriarkat. Kirkesiden skal gi aktuell informasjon og ta opp forskjellige temaer vedrørende ortodoks trosliv. 

Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Hallvard menighet   Org.nr: 998171229  Bankkonto (DNB): 1503.2772.975
Prest: f.Olav Lerseth Korsvollbakken 27 0880 Oslo  t:+47 40060975.  e-post: f.olav@ortodoks.net

Undersider (1): Korsets opphøyelse
Comments