Kirkens hierarki


Det økumeniske patriarkat
 Konstantinopel
Patriark Bartolomeus
Istanbul

Hl. Georg patriarkale katedral

Hagia Sofia
katedral frem til 1453

Eksarkatet av menigheter av russisk tradisjon 
i Vest-Europa
Erkebiskop Johannes av Charioupolis
Paris
Aleksander Nevski katedralen i Paris

Det skandinaviske prosti

Prost fader Angel Velitchkov
Stockholm


Kristi forklarings kirke
Stockholm