Det katolsk-ortodokse dialogmøtet i Chieti, Italia, har kommet til enighet

med dokumentet "Synodality and Primacy in the First Millennium. Towards a Common Understanding in Service to the Unity of the Church."

Kun Den georgiske kirken var uenig i enkelte punkter. 

Diskusjonen fokuserte på betydningen og forholdet mellom synodalitet og pavens forrang i Kirkens første 1000 år i de skiftende forhold i øst og vest. Kommisjonen erkjente kontiuniteten i teologiske, kanoniske og liturgiske prinsipper som utgjorde felleskapetsbåndet mellom øst og vest. Denne felles forståelse er referansepunkt og en kilde til inspirasjon for katolikker og ortodokse som ønsker å gjenopprette full kommunion i dag.

LES MER

Chieti-dokumentetPatriark Bartolomeus møtte pave Frans 

og 500 religiøse ledere i Assisi 20. september 2016 

Anledningen var at det var 25 år side hans hellighet ble valgt til patriark. Patriark Bartolomeus har vært i tjeneste for fred i verden, sa pave Frans og understreket at ingen Gud er for krig. Til stede var også gen.sekr. Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd.KATOLSK-ORTODOKS SAMTALE OM PAVENS PRIMAT
Katolsk- Ortodoks kommisjon for teologisk dialog er samlet i for bl.a. å diskutere Pavens primat 15.-22. september 2016. Den ortodokse delegasjonen er ledet av erkebiskop Job av Telmessos, mens den katolske er ledet av kardinal Kurt Koch. Erkebiskop Job holdt en preken under den ortodokse liturgien: Preken
Her kan du lese om samtalene: katolsk-ortodoks samtale