Innlegg

Liturgi

Bilde
 Søndag 27. november er det matutin klokken 10 og liturgi kl 11.  Se Bibeltekster. Ta gjerne med litt til felles kirkekaffe/frokost etter liturgien.

fr. John Blehr på besøk til Bergen

Bilde
Helligebebudelsen.no  
Bilde
  Økumeniske ekteskap i Den Ortodokse kirken De ulike ortodokse kirkene har gjennom historien hatt ulike bestemmelser for økumeniske ekteskap (såkalte blandede ekteskap). Den andre all-ortodokse konsilforbredende konferansen i Chambésy i 1982 besluttet at de lokale ortodokse kirkene kan tillate økumeniske ekteskap under forutsetning av at barna døpes i Den Ortodokse kirken og oppdras i den ortodokse tro. Bestemmelsen for kirkelig vigsel i Det Gresk-Ortodokse metropolittdømme av Stockholm og hele Skandinavia tillater økumeniske ekteskap med personer som er døpt med dåpsformelen fra Matteusevangeliet (i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn).
Bilde
  LÆREBØKER OM ORTODOKS TRO PÅ SVENSK  Det finnes lærebøker i ortodoks tro for bruk i skolen skolen helt opp til trinn 9. De er laget i Finland på finsk og er oversatt til svensk. De et utstyrt med fargerike bilder og ikoner.  Den første boken "Sofias liv" brukes 1. og 2. skoleår. Her følger vi Sofia og hennes familie gjennom kirkeåret. Man tar for seg hvorfor og hvordan vi feirer de kirkelige festene og barna lærer om Jesu liv. Andre boken "Ett liv i Kyrkan" for det 3. og 4.  skoleåret inneholder fortellinger fra Bibelen og behandler kirkekunnskap, bønner og sanger.  3. skoleår tar man for seg fortellinger fra Det gamle testamentet mens 4. skoleåret konsentrerer man seg om Kristi undervisning. I boken "Min Kyrka" for 5. skoleåret lærer elevene å bruke Bibelen. De lblir kjent med sin egen kirke og med andre ortodokse
Bilde
  Fader Serafim Rose  (1934-1982) ble født av inn i en protestantisk familie. Hans mormor og morfar kom fra Norge. Mange ortodokse i Norge opplever derfor en spesiell nærhet til ham. Han forkynner solid ortodoks tro for  vestlig troende mennesker i en forvirret tid. I forbindelse med hans dødsdag 2. september  er det publisert interessante artikler om ham på www.pravoslavie,ru A Conversation with Fr. Ambrose Young and Mother Theadelphi On Fr. Seraphim Rose AN UNPUBLISHED LIFE OF FR. SERAPHIM ROSE, WRITTEN BY HIS GODFATHER FR. SERAPHIM ROSE’S MONASTERY. A PHOTOGRAPHIC PILGRIMAGE Wikipedia

Kirkens treenighetsikon

Bilde
 Slik blir kirkens treenighetsikon som snart er ferdig. Den skal stå på toppen av ikonostasen. På panelene på hver side skal det stå en tekst.

En app som anbefales

Bilde
 Det kan være greit å bruke en app for fasten og daglige bibeltekster. Denne greske appen er gratis og anbefales. Vi i Vest-Europa ønsker å bli minnet om de vestlige Hellige, men denne app tar i liten grad med dem. Men alle de sentrale ortodokse hellige er med. Hellige Hallvard følger en kalender som har andre søndagstekster enn denne appen. Se derfor egen side for dette.

Julefasten starter 15. november

Bilde
Vår menighet har ny kalender og da starter julefasten tirsdag 15. november. Julefasten er en av de fire faste periodene. Den er ikke så streng som den store fasten og hensovnelesfasten. For de som ikke har fastet så mye før anbefales det å ikke gå for hardt ut. Forsøk å unnlate noen matvarer f.eks. kjøtt og egg. Hvis du går for hardt ut kan det oppleves som et nederlag å ikke greie det. Vi er alle kalt til å forsøke å faste noe. De som har levd mange år som ortodokse forventer Gud mer av. Vi har lett å tenke på fasten som kun å nekte seg visse typer mat. Men sann faste dreier seg like mye om en indre faste. Kropp og ånd er en enhet. I fasten skal man fokusere på selvdisiplin og fornektelse for å kunne arbeide mer med ting i livet hvor man opplever at man kommer til kort. Fasten er ment å skulle gi større konsentrasjon om viktige og åndelige ting i livet og med Guds hjelp ta kontroll over fristelsene. Fastens hovedformål er å gjøre oss bevisste på vår avhengighet av Gud. Følelsen av s

Menigheten vår

Bilde
Hellige Hallvard ortodokse menighet ble opprettet som misjonsmenighet eller kirkeforening som det også kalles av erkebiskop Gabriel i januar 2012. Menigheten er altså 10 år i år. Menigheten ble lagt direkte under erkebiskopen og ikke under en annen menighet. Fader Olav Lerseth har hele tiden vært menighetens prest. For 5 år siden ble menigheten opprettet som fullverdig menighet av erkebiskop Jean med fader Olav som sokneprest. De første årene var virksomheten knyttet til Østfold, først i Moss og så i Fredrikstad. Prestefamilien lastet opp  alterrbord og ikonostas og dro av gårde. Familien Ek har hele tiden vært en viktig støttespiller og Kristoffer Ek er leser i menigheten. Det viste seg etterhvert at flere kom fra Oslo til våre Liturgier. Først delte man arbeidet mellom Oslo og Fredrikstad men for så å flytte alt arbeidet til Oslo med erkebiskop Jobs velsignelse. Vi fikk leie lokale i Korsvoll bedehus. Vi måtte som før rigge opp kirkeutstyret, noe som er ganske slitsomt i det lange lø

Ikonostasen vår

Bilde
 Hellige Hallvard ortodokse menighet har blitt velsignet med en flott ikonostas. Den er malt av den georgiske ikonmaleren Gurgen Chukhua som tidligere har malt for hl.Olga menighet. Vi monterte de første ikonene før jul 2021 med  kongeporten og Kristus og Maria ikoner. Så kom sidedørene med erkeenglene og i august 2022 kom de norske helgenene Hellige Hallvard og Hellige Olav. Det som står igjen er treenighetsikon over kongeporten samt paneler over dørene som  kommer mot slutten av året. Da er ikonostasen ferdig. Vi har altså klart å anskaffe en utrolig flott ikonostas i løpet av vel et år. Tusen takk til alle som har gjort dette mulig med pengegaver og bønner.  Vi ønsker også et ikon av hl. Sunniva som vi bli satt opp et annet sted i kirken. Det har vi ennå ikke penger til. Gave kan vippses 504302, merk ikonostas.

Gammel hjemmeside

Bilde
 På vår gamle hjemmeside finnes det noe nyttig stoff: helligehallvard.blogspot.com
Bilde
Onsdag 9.november kl 18 er det vesper med akatist. Etter bønnen samles vi til måltid og samtale. Vi holder på for tiden å samtale om Gudføderskens jomfru Maria. Velkommen

FILMKVELD TIRSDAG 8.NOVEMBER KL 19.00 I KIRKEN

Bilde

LITURGI

Søndag 6. november er det Morgengudstjeneste klokken 10 og Guddommelig liturgi klokken 11. Det er 21. s.e.pinse og tekstene er Gal 2,16-20 og Lk 8,5-15 Etter gudstjenesten samles vi til felles frokost. Ta gjerne med litt til felles måltid: kaffe, brød, kake, pålegg mm.

VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL NY HJEMMESIDE Denne siden vil være Hellige Hallvards ortodokse menighets nye hjemmeside / blogg. Her vil det bli lagt ut løpende informasjon om gudstjenester, aktiviteter og annen info som kan være av interesse for leserne.  f.Olav