Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste fra midnatt


Ta gjerne med litt fastemat til kirke-frokost etter liturgien. 

Fredag 24. Mars kl 18 Forutinnviede gavers liturgi.  Faste fra kl 12

Lørdag 25. Mars Maria Budskapsdag Liturgi kl 10.  Faste fra kl midnatt

Søndag 26. Mars, Maria av Egypt, Liturgi kl 11. Faste fra midnatt Timebø ner fra ca 1040

Ortodoks bønnebok

 Ortodoks bønnebok kan nå kjøpes i kirken
Gode fastekaker

Nadja har samlet noen gode oppskrifter som hun har prøvd ut på kirkekaffen. De smaker veldig godt. Se ellers vegetarbloggen.no

Epitafion

 

Menigheten har i dag fått nytt epitafion med norsk tekst. Den er sydd i et kloster i Romania slik som vårt alterklede også er.
Ikonostasen er ferdig

Fredag 24. februar var det dugnad med ferdigstillelse av ikonostasen. De siste panelene skulle monteres. Ikonostasen er blitt veldig vakker og er et smykke i kirken vår. Takk til alle som deltok på dugnaden. 

Kirkekaffe i Den store fasten


 27. februar starter den store og hellige fasten i år, og det betyr 6 søndager med kirkekaffe der vi etterstreber å følge fastereglene.
Derfor går det ut en oppfordring (IKKE befaling) til alle om å bidra med den fastematen de liker, slik at vi får litt variasjon. Brød, bakverk, vegansk pålegg og gjerne litt grønt og frukt. Kom gjerne med idéer og forslag til hvordan dette skal bli et godt spleiselag.

Hilsen Nadja Perpetua

Dugnad


 Vi har dugnad i kirken fredag 24. februar fra kl.11. Vi skal sette opp de siste ikonene på ikonostasen og gjøre ferdig ambogulvet foran ikonostasen.

Ikonutstilling

 Det er ikonutstilling i Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33.

18, 19, 25, 26 februar kl 12-16 og onsdag 22. febr. 14-18Åpningskonsert lørdag 18. februar kl 12.

Nye ikoner
 De siste ikonene til ikonostasen er kommet i hus. Utrolig vakre. Takk til Gurgen for et fantastisk arbeid. Nå venter dugnad for å montere ikonene. Dugnad blir onsdag 22.februar fra ca kl 10. På kvelden er det vesper kl 18.

 Panelet over kongeporten er nå ferdig og straks på vei til kirken vår. Det ble så vakkert. Ikonmaler Gurgen maler så vakkert at jeg mangler ord. Gud være ære!OM FASTE


Om faste


Vi kan lese om Den kristne faste i Bibelen.  Kristus fastet som en forberedelse til sin tjeneste (Matt 4:2), og Han knyttet fasten  nært til bønn i sin lære. (Matt. 17:21). Kristis faste gjentas i Kirkens og den troendes praksis og  er en fundamentalt liturgisk aktivitet. Fasten er like viktig som bønn og er sammen med det asketiske liv uløselig knyttet sammen.  Og som liturgien skal gjennomsyre hele vårt liv, så skal  også så fasten gjøre det.

Liturgi søndag 29. januar

 Søndag 29. Januar er det liturgi kl. 11.Morgengudstjenesten begynner kl 10. Det  er anledning til skrifte før liturgien. Etter liturgien er det felles frokost. Ta gjerne med noe til felles bord. Vi har endel utgifter til matinnkjøp så det er fint om de som ikke har mulighet til å ta med seg noe legger noen kroner (f.eks 20 kr) i kirkebøssen.Kjøp av kirkeNå starter sparing til kjøp av kirken for fullt.  Vi må alle legge oss i selen slik at vi om noen år har spart opp en egenandel for å kunne ta opp lån. Sett gjerne opp fast trekk hver måned.  En million er et første steg. Vi bør doble det beløpet. Det er en gammel tradisjon som har vært vanlig i kirkens historie, å gi tiende. Alle som har mulighet oppfordres til å gi tiende, men det er selvfølgelig frivillig.

Årsmøte 19. februar

 Etter liturgien 19.februar inviteres  det til årsmøte. 

Saksliste:

Fremlegging av årsrapport og regnskap

Valg til styre

Eventuelt.  Saker som ønskes å bli tatt opp må leveres styret ved f. Olav senest 5. februar.Fastekalender 2023


Her er en fastekalender som kan være nyttig å printe ut og henge på kjøleskapet. Da kan man med et raskt blikk f. eks. når det er fastefri uke og lettelser i fasten mm.

Teofania 6. Januar

 

Vi feirer fredag 6. Januar Den hellige Teofania. Det er dagen til minne om den første åpenbaring av treenigheten. Gud viste seg som Fader, Sønn og Helligånd. Det er en stor og viktig fest i Kirken. I katolsk og protestantiske kirker heter dagen Epifania og Åpenbaringsfest hvor man minnes de hellige vise menn hyling av Jesusbarnet. I Øst-kirken eller den bysantinske kirke er Teofania knyttet til Kristi dåp. Teofania som blir feiret 6. januar, var en av de første kristne festene og inneholdt en rekke fester og temakretser.  Teofania var fra den tidligste kristne tid en vannvelsignelsesfest hvor man feiret at Kristus velsignet Jordan og all jordens vann. Det var en dåpsfest hvor man markerte inngangen til det nye livet.

Vinter og Fastedag


 Vinteren har lagt seg på korset utenfor Hellige korsets kapell. I dag torsdag måtte vi måke oss vei for å kunne be morgenbønn. I går på vesper måtte Lloyd måke enorme mengder sne foran kirken vår, en stor jobb og på selve 39. bursdagen hans. Vi gratulerer. Det kom ikke så mange men det ble en bursdagsmarkefing etter vesperen. Nadja gjorde et hederlig forsøk men måtte ta vesperen i sitt eget bønnehjørne.

I dag torsdag 5 januar er kvelden før teofani som er en streng fastedag. Men imorgen 6.januar på teofani er det fastefri. Jeg ønsker alle en god forberedelse til høytiden imorgen fredag.

Nye paneler til ikonostasen

 Nå er toppanelene til sidedørene ferdig. Det som står igjen er toppanel til kongeporten. Panelene kommer trolig i januar. Bidrag kan vippses, merk ikonostas.Julen 2022


Julaften 24. desember Gudstjeneste kl 14

Juledag 25. desember Juleliturgi kl 11

Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...