Innlegg

Kristus frembærerlse i tempelet 2. februar

Bilde
  Jesus frembærelse i tempelet                   Heb 7,7-17   LK 2,22-40   IFSÅ navn Kjære brødre og søstre i Kristus I følge Mose lov skulle guttebarn bli båret   til tempelet 40 dager etter fødselen og   foreldrene skulle ofre et lam eller et par duer som renselses offer etter fødselen. Frembæringen var også å gi   tilbake til Gud det som tilhørte ham , det førstefødte enten det var et dyr eller et menneske. Maria og Josef adlød dette bud og bragte Jesus til tempelet   hvor han ble velsignet av Simeon og gjenkjent som Frelseren av profetinnen Anna. Det er denne hendelsen vi feirer i dag. I stikir på vesperen i går sang vi. « Simeon, hvem er det du bærer i dine armer som du lovpriser så høyt? Hvem er det du roper ut: Nå er jeg satt fri for jeg har sett min Frelser? Og kirken svarer: Det er Ham som er født av en jomfru, det er Ham som er ordet, Gud av Gud, som for vår skyld har blitt kjød. La oss tilbe Ham . Denne dagen er en proklamasjon av Kristus, den første etter Han

Vesper og liturgi

Bilde
 Onsdag 1. februar er det vesper kl 18 med etterfølgende samtale og kveldsmåltid. Torsdag 2. Februar er liturgi i hl.Korsets kapell kl 8. Adr. Korsvollbakken 27. Jesus frembæring i tempelet. Søndag 5. Februar er det Liturgi kl 11, Morgengudstjeneste kl 10. Tolleren og fariseernes søndag. Ta gjerne med litt til felles frokostbord
Bilde
 Panelet over kongeporten er nå ferdig og straks på vei til kirken vår. Det ble så vakkert. Ikonmaler Gurgen maler så vakkert at jeg mangler ord. Gud være ære!

OM FASTE

Bilde
Om faste Vi kan lese om Den kristne faste i Bibelen.  Kristus fastet som en forberedelse til sin tjeneste (Matt 4:2), og Han knyttet fasten  nært til bønn i sin lære. (Matt. 17:21). Kristis faste gjentas i Kirkens og den troendes praksis og  er en fundamentalt liturgisk aktivitet. Fasten er like viktig som bønn og er sammen med det asketiske liv uløselig knyttet sammen.  Og som liturgien skal gjennomsyre hele vårt liv, så skal  også så fasten gjøre det. Kalenderen  gir oss mønsteret av dette i tre sykluser: den ukentlige faste  (onsdager og fredager), høytidsfastene  (julen, apostel og hensovnelsesfasten, sammen med kvelden før Teofani, halshuggingen av Johannes døperens og Korsets opphøyelse), samt Påsken (Den store fasten).  Av disse har den store fasten- har en spesiell plass, som  fører opp til – den største av alle fester, Påsken Den troende skal være totalt fastende fra midnatt før han eller hun mottar nattverden.   I høytidsfastene og enkeltdagene er man i hovedsak veganer; man

Liturgi søndag 29. januar

Bilde
 Søndag 29. Januar er det liturgi kl. 11.Morgengudstjenesten begynner kl 10. Det  er anledning til skrifte før liturgien. Etter liturgien er det felles frokost. Ta gjerne med noe til felles bord. Vi har endel utgifter til matinnkjøp så det er fint om de som ikke har mulighet til å ta med seg noe legger noen kroner (f.eks 20 kr) i kirkebøssen.

Kjøp av kirke

Bilde
Nå starter sparing til kjøp av kirken for fullt.  Vi må alle legge oss i selen slik at vi om noen år har spart opp en egenandel for å kunne ta opp lån. Sett gjerne opp fast trekk hver måned.  En million er et første steg. Vi bør doble det beløpet. Det er en gammel tradisjon som har vært vanlig i kirkens historie, å gi tiende. Alle som har mulighet oppfordres til å gi tiende, men det er selvfølgelig frivillig.

Årsmøte 19. februar

Bilde
 Etter liturgien 19.februar inviteres  det til årsmøte.  Saksliste: Fremlegging av årsrapport og regnskap Valg til styre Eventuelt.  Saker som ønskes å bli tatt opp må leveres styret ved f. Olav senest 5. februar.

Fastekalender 2023

Bilde
Her er en fastekalender som kan være nyttig å printe ut og henge på kjøleskapet. Da kan man med et raskt blikk f. eks. når det er fastefri uke og lettelser i fasten mm.

Teofania 6. Januar

Bilde
  Vi feirer fredag 6. Januar Den hellige Teofania. Det er dagen til minne om den første åpenbaring av treenigheten. Gud viste seg som Fader, Sønn og Helligånd. Det er en stor og viktig fest i Kirken. I katolsk og protestantiske kirker heter dagen Epifania og Åpenbaringsfest hvor man minnes de hellige vise menn hyling av Jesusbarnet. I Øst-kirken eller den bysantinske kirke er Teofania knyttet til Kristi dåp. Teofania som blir feiret 6. januar, var en av de første kristne festene og inneholdt en rekke fester og temakretser.  Teofania var fra den tidligste kristne tid en vannvelsignelsesfest hvor man feiret at Kristus velsignet Jordan og all jordens vann. Det var en dåpsfest hvor man markerte inngangen til det nye livet. Det var en åpenbaringsfest hvor Gud åpenbarte seg som den treenige Gud. Fram til slutten av 300-tallet var Teofania kirkens fødselsfest. Det var  også en markering av Kristi død og oppstandelse.  Det var uttrykk for skapelse og nyskapelse, for asketisme,  g

Vinter og Fastedag

Bilde
 Vinteren har lagt seg på korset utenfor Hellige korsets kapell. I dag torsdag måtte vi måke oss vei for å kunne be morgenbønn. I går på vesper måtte Lloyd måke enorme mengder sne foran kirken vår, en stor jobb og på selve 39. bursdagen hans. Vi gratulerer. Det kom ikke så mange men det ble en bursdagsmarkefing etter vesperen. Nadja gjorde et hederlig forsøk men måtte ta vesperen i sitt eget bønnehjørne. I dag torsdag 5 januar er kvelden før teofani som er en streng fastedag. Men imorgen 6.januar på teofani er det fastefri. Jeg ønsker alle en god forberedelse til høytiden imorgen fredag.

Nye paneler til ikonostasen

Bilde
 Nå er toppanelene til sidedørene ferdig. Det som står igjen er toppanel til kongeporten. Panelene kommer trolig i januar. Bidrag kan vippses, merk ikonostas.

Julen 2022

Bilde
Julaften 24. desember Gudstjeneste kl 14 Juledag 25. desember Juleliturgi kl 11

fr. John Blehr på besøk til Bergen

Bilde
Helligebebudelsen.no  
Bilde
  Økumeniske ekteskap i Den Ortodokse kirken De ulike ortodokse kirkene har gjennom historien hatt ulike bestemmelser for økumeniske ekteskap (såkalte blandede ekteskap). Den andre all-ortodokse konsilforbredende konferansen i Chambésy i 1982 besluttet at de lokale ortodokse kirkene kan tillate økumeniske ekteskap under forutsetning av at barna døpes i Den Ortodokse kirken og oppdras i den ortodokse tro. Bestemmelsen for kirkelig vigsel i Det Gresk-Ortodokse metropolittdømme av Stockholm og hele Skandinavia tillater økumeniske ekteskap med personer som er døpt med dåpsformelen fra Matteusevangeliet (i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn).
Bilde
  LÆREBØKER OM ORTODOKS TRO PÅ SVENSK  Det finnes lærebøker i ortodoks tro for bruk i skolen skolen helt opp til trinn 9. De er laget i Finland på finsk og er oversatt til svensk. De et utstyrt med fargerike bilder og ikoner.  Den første boken "Sofias liv" brukes 1. og 2. skoleår. Her følger vi Sofia og hennes familie gjennom kirkeåret. Man tar for seg hvorfor og hvordan vi feirer de kirkelige festene og barna lærer om Jesu liv. Andre boken "Ett liv i Kyrkan" for det 3. og 4.  skoleåret inneholder fortellinger fra Bibelen og behandler kirkekunnskap, bønner og sanger.  3. skoleår tar man for seg fortellinger fra Det gamle testamentet mens 4. skoleåret konsentrerer man seg om Kristi undervisning. I boken "Min Kyrka" for 5. skoleåret lærer elevene å bruke Bibelen. De lblir kjent med sin egen kirke og med andre ortodokse
Bilde
  Fader Serafim Rose  (1934-1982) ble født av inn i en protestantisk familie. Hans mormor og morfar kom fra Norge. Mange ortodokse i Norge opplever derfor en spesiell nærhet til ham. Han forkynner solid ortodoks tro for  vestlig troende mennesker i en forvirret tid. I forbindelse med hans dødsdag 2. september  er det publisert interessante artikler om ham på www.pravoslavie,ru A Conversation with Fr. Ambrose Young and Mother Theadelphi On Fr. Seraphim Rose AN UNPUBLISHED LIFE OF FR. SERAPHIM ROSE, WRITTEN BY HIS GODFATHER FR. SERAPHIM ROSE’S MONASTERY. A PHOTOGRAPHIC PILGRIMAGE Wikipedia

Kirkens treenighetsikon

Bilde
 Slik blir kirkens treenighetsikon som snart er ferdig. Den skal stå på toppen av ikonostasen. På panelene på hver side skal det stå en tekst.

En app som anbefales

Bilde
 Det kan være greit å bruke en app for fasten og daglige bibeltekster. Denne greske appen er gratis og anbefales. Vi i Vest-Europa ønsker å bli minnet om de vestlige Hellige, men denne app tar i liten grad med dem. Men alle de sentrale ortodokse hellige er med. Hellige Hallvard følger en kalender som har andre søndagstekster enn denne appen. Se derfor egen side for dette.

Julefasten starter 15. november

Bilde
Vår menighet har ny kalender og da starter julefasten tirsdag 15. november. Julefasten er en av de fire faste periodene. Den er ikke så streng som den store fasten og hensovnelesfasten. For de som ikke har fastet så mye før anbefales det å ikke gå for hardt ut. Forsøk å unnlate noen matvarer f.eks. kjøtt og egg. Hvis du går for hardt ut kan det oppleves som et nederlag å ikke greie det. Vi er alle kalt til å forsøke å faste noe. De som har levd mange år som ortodokse forventer Gud mer av. Vi har lett å tenke på fasten som kun å nekte seg visse typer mat. Men sann faste dreier seg like mye om en indre faste. Kropp og ånd er en enhet. I fasten skal man fokusere på selvdisiplin og fornektelse for å kunne arbeide mer med ting i livet hvor man opplever at man kommer til kort. Fasten er ment å skulle gi større konsentrasjon om viktige og åndelige ting i livet og med Guds hjelp ta kontroll over fristelsene. Fastens hovedformål er å gjøre oss bevisste på vår avhengighet av Gud. Følelsen av s

Menigheten vår

Bilde
Hellige Hallvard ortodokse menighet ble opprettet som misjonsmenighet eller kirkeforening som det også kalles av erkebiskop Gabriel i januar 2012. Menigheten er altså 10 år i år. Menigheten ble lagt direkte under erkebiskopen og ikke under en annen menighet. Fader Olav Lerseth har hele tiden vært menighetens prest. For 5 år siden ble menigheten opprettet som fullverdig menighet av erkebiskop Jean med fader Olav som sokneprest. De første årene var virksomheten knyttet til Østfold, først i Moss og så i Fredrikstad. Prestefamilien lastet opp  alterrbord og ikonostas og dro av gårde. Familien Ek har hele tiden vært en viktig støttespiller og Kristoffer Ek er leser i menigheten. Det viste seg etterhvert at flere kom fra Oslo til våre Liturgier. Først delte man arbeidet mellom Oslo og Fredrikstad men for så å flytte alt arbeidet til Oslo med erkebiskop Jobs velsignelse. Vi fikk leie lokale i Korsvoll bedehus. Vi måtte som før rigge opp kirkeutstyret, noe som er ganske slitsomt i det lange lø