Fader Serafim Rose (1934-1982)
ble født av inn i en protestantisk familie. Hans mormor og morfar kom fra Norge. Mange ortodokse i Norge opplever derfor en spesiell nærhet til ham. Han forkynner solid ortodoks tro for  vestlig troende mennesker i en forvirret tid. I forbindelse med hans dødsdag 2. september  er det publisert interessante artikler om ham på www.pravoslavie,ruGudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...