Julefasten starter 15. novemberVår menighet har ny kalender og da starter julefasten tirsdag 15. november. Julefasten er en av de fire faste periodene. Den er ikke så streng som den store fasten og hensovnelesfasten. For de som ikke har fastet så mye før anbefales det å ikke gå for hardt ut. Forsøk å unnlate noen matvarer f.eks. kjøtt og egg. Hvis du går for hardt ut kan det oppleves som et nederlag å ikke greie det. Vi er alle kalt til å forsøke å faste noe. De som har levd mange år som ortodokse forventer Gud mer av.


Vi har lett å tenke på fasten som kun å nekte seg visse typer mat. Men sann faste dreier seg like mye om en indre faste. Kropp og ånd er en enhet. I fasten skal man fokusere på selvdisiplin og fornektelse for å kunne arbeide mer med ting i livet hvor man opplever at man kommer til kort. Fasten er ment å skulle gi større konsentrasjon om viktige og åndelige ting i livet og med Guds hjelp ta kontroll over fristelsene.

Fastens hovedformål er å gjøre oss bevisste på vår avhengighet av Gud. Følelsen av sult og fravær av god mat skal få oss til å tenke på at som Kristus sier: Uten meg er dere ingen ting. (Joh 15,5). Fasten skal hjelpe oss til å være ydmyke og motarbeide fariseisme. Men fasten fører også til en letthet i kroppen, årvåkenhet, frihet og glede. Fasten frigjør krefter til å søke Gud. Fastens mål er å returnere til Gud. At vi skal komme hjem som den bortkomne sønn. Den fysiske fasten skal hjelpe vår vilje til dette.

Fasten er både fravær fra mat og fravær fra synd. Sann faste er å legge all ondskap til side, og kontrollere vår tunge, avstå fra lyst, slarv, falskhet og fordømmelse. Da er vår faste sann og til Guds behag.

Fasten skal bestå av bønn, faste og allmisse. Fasten skal lære oss sant kristent liv, hvordan vårt tros liv skal være resten av året. Bønn setter oss i stand til å høre Guds røst, til å oppleve hans vilje med oss.

Fasten skal ikke være en konkurranse i å være flinkest eller å se ned på de som ikke faster slik som en selv. (Rom 13,11-14,4).


Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...