Kirkens treenighetsikon


 Slik blir kirkens treenighetsikon som snart er ferdig. Den skal stå på toppen av ikonostasen. På panelene på hver side skal det stå en tekst.


Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...