Økumeniske ekteskap i Den Ortodokse kirken
De ulike ortodokse kirkene har gjennom historien hatt ulike bestemmelser for økumeniske ekteskap (såkalte blandede ekteskap). Den andre all-ortodokse konsilforbredende konferansen i Chambésy i 1982 besluttet at de lokale ortodokse kirkene kan tillate økumeniske ekteskap under forutsetning av at barna døpes i Den Ortodokse kirken og oppdras i den ortodokse tro. Bestemmelsen for kirkelig vigsel i Det Gresk-Ortodokse metropolittdømme av Stockholm og hele Skandinavia tillater økumeniske ekteskap med personer som er døpt med dåpsformelen fra Matteusevangeliet (i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn).
Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...