LÆREBØKER OM ORTODOKS TRO
PÅ SVENSK
 Det finnes lærebøker i ortodoks tro for bruk i skolen skolen helt opp til trinn 9. De er laget i Finland på finsk og er oversatt til svensk. De et utstyrt med fargerike bilder og ikoner.  Den første boken "Sofias liv" brukes 1. og 2. skoleår. Her følger vi Sofia og hennes familie gjennom kirkeåret. Man tar for seg hvorfor og hvordan vi feirer de kirkelige festene og barna lærer om Jesu liv.
Andre boken "Ett liv i Kyrkan" for det 3. og 4.  skoleåret inneholder fortellinger fra Bibelen og behandler kirkekunnskap, bønner og sanger.  3. skoleår tar man for seg fortellinger fra Det gamle testamentet mens 4. skoleåret konsentrerer man seg om Kristi undervisning.

I boken "Min Kyrka" for 5. skoleåret lærer elevene å bruke Bibelen. De lblir kjent med sin egen kirke og med andre ortodokse kirker i verden . Man tar også for seg andre kristne kirker og religioner. 

I 6. skoleåret brukes boken "Kyrkan lever". Her blir elevenes
bibelkunnskap utdypet og man lærer om Den ortodokse kirkens gudstjenester.

Bøkene kan brukes både i kirken og i hjemme. Med gode bilder blir det en enkel oppgave for foreldre og trosopplærer å tilpasse bøkene språklig. Barna lærer seg svensk fort.

Bøkene kan bestilles HER

8.skoleår
7.skoleår


NY 9. skoleår NY

Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...