Menigheten vår

Hellige Hallvard ortodokse menighet ble opprettet som misjonsmenighet eller kirkeforening som det også kalles av erkebiskop Gabriel i januar 2012. Menigheten er altså 10 år i år. Menigheten ble lagt direkte under erkebiskopen og ikke under en annen menighet. Fader Olav Lerseth har hele tiden vært menighetens prest. For 5 år siden ble menigheten opprettet som fullverdig menighet av erkebiskop Jean med fader Olav som sokneprest.

De første årene var virksomheten knyttet til Østfold, først i Moss og så i Fredrikstad. Prestefamilien lastet opp  alterrbord og ikonostas og dro av gårde. Familien Ek har hele tiden vært en viktig støttespiller og Kristoffer Ek er leser i menigheten. Det viste seg etterhvert at flere kom fra Oslo til våre Liturgier. Først delte man arbeidet mellom Oslo og Fredrikstad men for så å flytte alt arbeidet til Oslo med erkebiskop Jobs velsignelse. Vi fikk leie lokale i Korsvoll bedehus. Vi måtte som før rigge opp kirkeutstyret, noe som er ganske slitsomt i det lange løp. Prestefamilien bygget et lite kapell på tomten som gjorde at vi for første gang fikk vårt eget kirkehus, selv om det var lite. Kom det 20 personer ble det ganske fullt. Siden oktober 2020 har vi vært så heldige å få leie Kjelsås bedehus i 10 år av Normisjon. Vi har innredet et vakkert kirkerom med flott ikonostas. Det er liturgi hver søndag med etterfølgende kirkekaffe/frokost. Loyd og Keiko er vårt vaktmestepar og bor i andre etasje, så kirken vår er i trygge hender. 

Vi er en liten menighet med aktive og seriøse medlemmer som ønsker å leve som ortodokse kristne.  Det er en forutsetning for å kunne leve som troende ortodoks at man deltar i Liturgien og aktivt bruker mysteriene/sakramentene.

 Den ortodokse kirke er en stor verdensvid kirke med etterhvert mange menigheter og troende i Norge. Det er en stor interesse hos nordmenn og flere ønsker å bli døpt.

Kirken på Kjelsås med den gamle reise-ikonostas som ble
fraktet rundt i Østfold

Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...