Julen 2022


Julaften 24. desember Gudstjeneste kl 14

Juledag 25. desember Juleliturgi kl 11

Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...