Nye paneler til ikonostasen

 Nå er toppanelene til sidedørene ferdig. Det som står igjen er toppanel til kongeporten. Panelene kommer trolig i januar. Bidrag kan vippses, merk ikonostas.Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...