Årsmøte 19. februar

 Etter liturgien 19.februar inviteres  det til årsmøte. 

Saksliste:

Fremlegging av årsrapport og regnskap

Valg til styre

Eventuelt.  Saker som ønskes å bli tatt opp må leveres styret ved f. Olav senest 5. februar.Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...