Kjøp av kirkeNå starter sparing til kjøp av kirken for fullt.  Vi må alle legge oss i selen slik at vi om noen år har spart opp en egenandel for å kunne ta opp lån. Sett gjerne opp fast trekk hver måned.  En million er et første steg. Vi bør doble det beløpet. Det er en gammel tradisjon som har vært vanlig i kirkens historie, å gi tiende. Alle som har mulighet oppfordres til å gi tiende, men det er selvfølgelig frivillig.

Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...