Dugnad


 Vi har dugnad i kirken fredag 24. februar fra kl.11. Vi skal sette opp de siste ikonene på ikonostasen og gjøre ferdig ambogulvet foran ikonostasen.

Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...