Kirkekaffe i Den store fasten


 27. februar starter den store og hellige fasten i år, og det betyr 6 søndager med kirkekaffe der vi etterstreber å følge fastereglene.
Derfor går det ut en oppfordring (IKKE befaling) til alle om å bidra med den fastematen de liker, slik at vi får litt variasjon. Brød, bakverk, vegansk pålegg og gjerne litt grønt og frukt. Kom gjerne med idéer og forslag til hvordan dette skal bli et godt spleiselag.

Hilsen Nadja Perpetua

Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...