Ikoner

 Vi har fått skisser til ikoner av hl.Sunniva og hl.Anna av Holmgard. Hører gjerne om det er noen som har synspunkter. Ikonene skal være ferdig over sommeren.Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...