Ikoner for salg

 Det har kommet forespørsel om man kan få kjøpt malte kopier av ikonene på ikonostasen. Det er først og fremst Kristus, Maria, hl Hallvard og hl Olav. Ikonmaler Gurgen har kommet med pris på to størrelser: 20x30cm EUR 450 og 30x40cm EUR 750. Prisene er inkludert porto og frakt til kjøper. Man må forvente noe leveringstid siden han allerede arbeider på ikoner for kirken, trolig over sommeren. Vi kan jo håpe at kronekursen styrker seg innen den tid slik at det blir rimeligere pris. 

Dette er en flott mulighet til å kunne ha et malt ikon av ikonostasen hengende på ikonveggen hjemme. Vi vil jo etterhvert også få laget papirikoner av ikonene på ikonostasen.

Bestillinger kan leveres f.OlavGudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...