Palmesøndag

 Det ble en fin Palmesøndagsliturgi med palmegrener og prosesjon. Vi tok i bruk for første gang vår nye portable ikonhus. 4 sterke karer måtte til for å løfte den over issvuller og knauser.


Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...