Store uke


 Torsdag 13. April kl 18: Evangelielesninger om Vår Herre Jesu Kristi Hellige og Frelsende lidelser. 

Fredag 14. April kl 15: Vesper med utbæring av Kristi gravbilde (epitafiet) 

Fredag 14. April kl 18: Bønn ved Kristi gravbilde. Prosesjon med Kristi gravbilde. 

Lørdag 15.April kl 22: Påskenattsliturgi. Kl. 21:Lesning av Apostlenes gjerninger. Påskemåltid etter liturgien. Ta med litt til felles bord. Faste fra kl 18.

Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...