Bibeltekster

13. november -  22.s.e.pinse:   Gal 6,11-18  Lk 16,19-31

20. november - 23.s.e.pinse:    Ef 2,4-10  Lk 8,26-39

27. november - 24.s.e.pinse:    Ef 2,14-22  Lk8,41-56

4. desember - 25.s.e.pinse:    Ef 4,1-6 - Lk 10,25-37

11. desember - 26.s.e.pinse: Ef 5,8-19 - Lk 12,16-21

18. desember - søndag før Kr fødsel: Hebr 11,9-10+17-23+32-40 Mt 1,1-25

24. desember - Kvelden før Kristi fødsel  Hebr 1,1-12 Lk 2,1-20

25. desember - Festen for Kristi fødsel  Gal 4,4-7 Mt 2,1-12

1. januar 2023 - Kristi omskjæring  Kol 2,8-12  Lk 2,20-21+40-52

Søndag før Teofani 2.Tim 4,5-8. Mk 1,1-8

6. januar - Teofani Kristi dåp  Titus 2,11-14+3,4-7 Mt 3,13-17

8.januar - Søndag e. Teofani  Ef 4,7-13 Mt 4,12-17

15. januar - 31.s.e.pinse  1.Tim 1,15-17. Lk 18,35-43

22. januar -  32.s.e.pinse.Kol 3,12-16  Lk 18,18-27

29.januar -  Sakkeus-søndag  1.Tim 4,9-15  Lk 19,1-10

To 2.febr - Herrens frembærelse i tempelet  Hebr 7,7-17  Lk 2,22-40

5.febr - Tolleren og fariseeres søndag  2.Tim 3,10-15  Lk 18,10-14

12.febr - Den fortaptesønnens søndag  1.Kor 6,12-20 Lk 15,11-32

19.febr - Domssøndag 1.Kor 8,8-9,2 Mt 25,31-46 Kjøttforsakelsen

26.febr - Tilgivelsens søndag Rom 13,11-14,4 Mt 6,14-21

5.mars - Ortodoksiens søndag Hebr 9,24-26 + 32-12,2 Joh 1,43-51

19. Mars - 3.s.e.pinse, Det hellige kors, Hebr 4,14-5,6.Mk 8,34-9,1

26. Mars - 4.s.e.pinse,Joh Climacus, Hebr 6,13-20.  MK 9,17-31

2. April 5.s.e.pinse, Maria av Egypt, Hebr 9,11-14. Mk 10,32-45

For bibeltekster i Lidelses uken se Orthodox Calendar App

 9. April Palmesøndag Fil 4,4-9 Joh 12,1-18


 


Gudstjenester

 Søndag 19. Mars er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er tilbedelse av det hellige kors.  Timebønner fra 1040. Anledning til skrifte. Faste...