GUDSTJENESTER

Den Guddommelige liturgi feires hver søndag kl 11. Kirkekaffe.

Det er anledning til skrifte før liturgiene.

Etter liturgien har vi kirkefrokost hvor vi deler det folk ha med. Ta gjerne med litt til felles bord.Gudstjenester

 Onsdag 7.juni er det vesper kl 18. Vi samler til kveldsmåltid og samtale etterpå. Søndag 11. juni er det Guddommelig liturgi kl 11. Det er ...